Hvis du vil designe din forside gør du følgende:

“Opsæt din blog” -> “Design forside”

Her har du tre design muligheder:

 

Læs mere:

Når du har skrevet et indlæg, så kan du bestemme om man skal kunne se hele indlægget på forsiden eller om man skal trykke “Læs mere” for at se hele indlægget. På nedenstående billede kan man se, at man kan trykke “Ja”, “Nej” eller “Ja med bokse”.

(Hvis du vælger “Ja” eller “Ja med bokse” skal du vælge faktabar 8 under Opsæt din blog –> Design faktabar)

 

Skærmbillede 2016-04-08 kl. 12.58.10

 

Hvis du trykker “Ja”, vil det se således ud:

 

Skærmbillede 2016-04-08 kl. 13.04.48

 

Hvis du trykker “Ja med bokse”, vil det se således ud:

 

Skærmbillede 2016-04-08 kl. 13.05.00

 

Hvis du trykker “nej”, vil hele indlægget vises på forsiden.

 

Antal kolonner:

Hvis der er valgt “Ja med bokse”, er der mulighed for at vælge hvor mange kolonner man ønsker på sin forside. På billedet ovenover ses et eksempel på at der er valgt 3 kolonner på forsiden. På billedet nedenunder ses det at man kan vælge 2, 3, 4 eller 6 kolonner. Hvis man ikke ønsker at have mere end én kolonne som de fleste har, skal man vælge “Ja” eller “Nej” under “Læs mere”.

 

Skærmbillede 2016-04-08 kl. 13.14.48

 

Antal ord:

Til sidst vælges der hvor mange ord i indlægget der skal kunne ses på forsiden, hvis man har valgt “Ja” eller “Ja med bokse” til “læs mere” feltet. Hvis der er valgt “Ja med bokse”, vil der automatisk komme et antal ord som forslag. Man kan altid ændre dette til 0, hvis dette ønskes, ligesom på billedet ovenover med 3 kolonner.

Posted in: Design forside (PLUS/PREMIUM)