Hvis du vil vise kategori i faktabaren, aktiverer dette sådan her:

“Opsæt din blog” -> “Design faktabar” -> “Vælg om du vil vise kategori i faktabaren” -> “Ja”

Skærmbillede 2016-04-08 kl. 15.38.41

Posted in: Design faktabar (PLUS/PREMIUM)