Betingelser for brug af Bloggers Delight

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger hjemmesiden. Ved at bruge den besøgte hjemmeside, Administreret/ejet af Bloggers Delight ApS, accepterer du betingelserne. Hvis du ikke er enig i betingelserne, beder vi dig om ikke at bruge hjemmesiden.

Bloggers Delight kan til enhver tid revidere disse betingelser ved at opdatere denne tekst. Sådanne ændringer vil være bindende for dig som bruger. Du bør derfor regelmæssigt besøge denne hjemmeside for at gennemgå de gældende betingelser, som du er bundet af.

 

Betingelser

 

Særlige regler for brugerbaseret sites

Herunder kan du læse om, hvilke regler der gælder for indlæg som du og andre brugere selv lægger på hjemmesider, der udbydes af Bloggers Delight. Du er ansvarlig for, at dine indlæg er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, herunder at dine indlæg ikke krænker tredjemands rettigheder, eksempelvis ophavsret til tekst og billeder.

 

Oprettelse

Alle kan oprette sig som bruger af den besøgte hjemmeside. Som bruger accepterer du at have ansvaret for alle handlinger på sitet, som foretages i dit brugernavn. Som udbyder forbeholder vi os ret til at stoppe din brugeradgang på ethvert tidspunkt og med enhver begrundelse.

 

Brugergenereret indhold

Brugerne er ansvarlige for alle nyheder, kommentarer, billeder eller andet indhold, de uploader på den besøgte hjemmeside. Ved at levere indhold forpligter du dig til at holde udbyderen skadesløs.

 

Ingen censur eller redigering

Den store mængde indhold, der offentliggøres, gør det umuligt for os som udbyder at overvåge alle aktiviteter. Vi kan ikke kontrollere og er ikke ansvarlige for indhold, som brugerne leverer, og for at du som bruger kan blive udsat for indhold, som du finder anstødeligt, fejlagtigt eller på anden måde kritisabelt. Du anerkender, at vi som udbyder ikke forhåndsgodkender brugernes indhold, men at vi har retten til uden nærmere begrundelse at fjerne enhver form for indhold, som offentliggøres via den besøgte hjemmeside, hvis det er i modstrid med ånden i eller ordlyden af de her nævnte betingelser.

 

Overdragelse af rettigheder

Ved at uploade indhold til den besøgte hjemmeside indestår du for:

 • at du har alle nødvendige rettigheder til det materiale, du leverer, og retten til at bruge det som beskrevet i disse betingelser,
 • at alle informationer, du leverer, er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende og ikke overtræder de her beskrevne betingelser
 • at offentliggørelsen af indholdet ikke vil være til skade for nogen person eller gruppe

For alle informationer og alt materiale, du leverer til den besøgte hjemmeside gælder, at du leverer det vederlagsfrit og til fri brug for Bloggers Delight ApS. Som udbyder kan vi samt vores samarbejdspartnere uden at spørge om din tilladelse henvise til og omtale dit indhold i vores andre medier, på tværs af vores titler og i andre formater. Ønsker vi, at bringe selve dit indhold/materiale på andre medier, sites og tjenester må vi desuden også dette.

Bloggers Delight ApS og dennes selskaber har ret til at bruge alt, hvad du overfører eller fremsender til ethvert formål. Bloggers Delight ApS må desuden anvende alle ideer, koncepter, teknikker og know-how indeholdt i det, du har sendt til hjemmesiden til ethvert formål. Dette kan blandt andet betyde udvikling, produktion og markedsføring af produkter under anvendelse af sådan information.

Enhver form for kommunikation eller materiale, som du sender til hjemmesiden via e-mail eller på anden måde – dette kan fx være data, kommentarer, spørgsmål, forslag eller lignende – vil ikke blive behandlet som fortroligt eller ophavsretligt beskyttet.

 

Regler for indholdet:
Du accepterer, at du aldrig må uploade, e-maile eller på anden måde levere indhold:

 • som er ulovligt, skadeligt, truende, chikanerende, nedsættende, ærekrænkende, injurierende, pornografisk (herunder topløse billeder), eller som krænker en andens privatliv eller på nogen måde skader mindreårige
 • som krænker, fornedrer, intimiderer eller er hadefuldt over for individer eller grupper af individer på baggrund af deres religion, køn, seksuelle orientering, race, etnicitet, alder eller handicap,
 • som foregiver at være fra en anden person eller gruppe end dig selv, eller som på et falsk grundlag angiver eller antyder din relation til en anden person eller gruppe, som indeholder personlige eller identificerende oplysninger om en anden person uden dennes udtrykkelige tilladelse,
 • som er usandt, vildledende, bedragerisk, misinformerende eller er et forsøg på under falske forudsætninger at lokke læsere ind på andre hjemmesider,
 • som krænker et patent, varemærke, forretningshemmelighed, copyright eller anden rettighed, eller
 • som du ikke har lovgivningsmæssig eller kontraktlig ret til at offentliggøre.
 • som udgør eller indeholder annoncer eller anden form for markedsføring, herunder links til andre web-tjenester med henblik på at henvise brugere hertil, junk mail, spam, kædebreve, pyramidespil eller uopfordrede reklamer
 • som udgør eller indeholder nogen form for annoncering eller kundehvervning, hvis indholdet offentliggøres på den besøgte hjemmeside, som ikke er beregnet til netop det formål, eller hvis indholdet er e-mailes til brugere af den besøgte hjemmeside, som har frabedt sig at blive kontaktet om andre tjenester, produkter eller kommercielle interesser
 • som indeholder links til kommercielle tjenester eller hjemmesider, hvor det ikke udtrykkeligt er tilladt
 • som annoncerer for enhver ulovlig tjeneste eller for ethvert produkt, som det ved lov er forbudt at sælge
 • som indeholder virus eller anden computer-kode, filer eller programmer, som har til formål at afbryde, ødelægge eller begrænse brugen af computer-software, hardware eller telekommunikationsudstyr
 • som med en overdreven mængde af meddelelser forstyrrer den normale strøm af kommunikation på den besøgte hjemmeside eller på anden måde hæmmer andre brugeres mulighed for at anvende denne web-tjeneste, eller
 • som udnytter vildledende e-mailadresser, fordrejede overskrifter eller andre lignende manipulationer til at skjule den virkelige oprindelse af dette indhold

Desuden forpligter du dig til IKKE at

 • kontakte nogen, som har bedt om ikke at blive kontaktet
 • forfølge eller på anden måde genere andre
 • indsamle personlige oplysninger om andre med henblik på kommercielle eller ulovlige formål
 • bruge automatiske metoder, inclusive scripts, spiders, robotter, crawlere, værktøjer til data mining eller lignende til at downloade data fra eller uploade data til den besøgte hjemmeside
 • uploade irrelevant indhold, gentage upload af det samme eller lignende indhold eller på anden måde belaste vores infrastruktur med urimelige eller uforholdsmæssigt store datamængder
 • forsøge at opnå uautoriseret adgang til vores system eller netværk, eller deltage i enhver aktivitet, som søger at forstyrre, forringe eller belaste vores tjenester

Vi gør opmærksom på, at det følger af ophavsretsloven, at det kun er tilladt at citere en offentliggjort tekst el.lign., hvis dette sker ” i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”. Du må derfor bl.a. ikke kopiere andres materiale ind i dit indlæg.

 

Ophavsretlig beskyttelse

Du bør antage, at alt, hvad du ser eller læser på den besøgte hjemmeside, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på hjemmesiden må bruges i henhold til disse betingelser.

Bloggers Delight ApS er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som den besøgte hjemmeside linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer. Billederne og tekst tilhører enten Bloggers Delight ApS eller bruges med tilladelse. Du må ikke bruge disse billeder, medmindre andet udtrykkeligt fremgår. Enhver uberettiget brug af billeder og tekst kan krænke ophavsretslovgivning.

 

Ingen garanti for indholdet

Bloggers Delight ApS garanterer ikke for, at indholdet på hjemmesiden er korrekt. Bloggers Delight ApS påtager sig intet erstatningsansvar for fejl og udeladelser i indholdet på den besøgte hjemmeside.

 

Brug af siden er for egen risiko

Brugen af den besøgte hjemmeside sker på egen risiko. Hverken Bloggers Delight ApS eller andre, som er involveret i at designe, fremstille eller publicere hjemmesiden, er ansvarlige for direkte, indirekte, hændelige eller følge skader, der måtte opstå som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden. Bloggers ApS kan således ikke blive erstatningsansvarlige for evt. skader, som følge af din adgang til eller brug af hjemmesiden.

Bloggers Delight ApS er heller ikke ansvarlig for, og påtager sig ikke erstatningspligt for, skader eller virus, der inficerer dit computerudstyr eller anden ejendom på grund af din adgang til, brug af hjemmesiden.

Det samme gælder for din eventuelle downloading af tekst, billeder, materiale, data, video eller lyde fra hjemmesiden.

 

Tredjemands hjemmeside

Bloggers Delight ApS er ikke ansvarlig for indholdet af disse linkede hjemmesider eller andre hjemmesider. Hvis du ønsker at besøge hjemmesider, der er linket til fra denne hjemmeside eller andre hjemmesider sker dette på dit eget ansvar. Dette gør sig også gældende for annoncer.

 

Bloggers Delight ApS fralægger sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti for så vidt angår korrektheden, lovligheden, pålideligheden eller gyldigheden af ethvert indhold af andre hjemmesider. Bloggers Delight fralægger sig desuden ethvert ansvar for tab, skade, krav, erstatningsansvar af enhver art som resultat af tredjemands hjemmesider eller indholdet deraf, som er direkte eller indirekte tilgængelig via besøgte hjemmeside.